Image

Рeкординг сесия

Запис

Запис на вокали и войсовър

Подобрения

Принтване на трак през някое от аналоговите ни устройства

Цена

60 лв./час
Забележка: Подготовката на студиото преди започване на запис се заплаща на 50% от стойността на услугата на час.